Преводи на административни документи или постъпки

Имам дългогодишен опит относно постъпките и документите, необходими за Френската администрация; държа както на формата, така и на смисъла и стила на съответните документи. Редовно посещавам различни професионални обучения, което ми дава възможността да съм в течение на актуалните изисквания. Фигурирам в списъка на заклетите преводачи в Съдилищата във Франция, както и на сайта: l’Annuaire des traducteurs assermentés de France.

Документи за Френската администрация – преводи на:

 • Aктове за раждане
 • Брачно свидетелство, Развод
 • Паспорти
 • Шофьорска книжка
 • Пълномощни, Нотариални и административни документи
 • Пенсия (НОИ), даници
 • Агенция за вписвания

Превод на досиета за осиноняване

Фигурирам в списъка на преводачите към Посолството на Република България. Оторизирана съм за превод на документи по осиновявания.

Превод с отлично качество за Вашата фирма

Осигурете превод с отлично качество на всички документи или професионални преговори за фирмата Ви. Качеството и стилът на превода са от важно значие, те трябва да отговарят точно на документа-първоизточник. Опростете работата си, като поверите преводаческата работа на професионалист.

 • Превод на Уеб (web)-страници и сайтове
 • Технически преводи
 • Комуникационни мрежи – преводи на писма и мейли

Литературни преводи, редакторска и коректорска работа

 • Препрочитане и корекция на български текстове
 • Подтотовка на текстове за издаване и печат
 • Преводи на литературни произведения
 • Превод на статии от пресата

Търсите преводач? Желаете да получите повече информация или цени? Свържете се с ме.